Loading...
Fastighetsförvaltning 2018-06-14T16:18:16+00:00

VI KAN HJÄLPA DIG MED:

FASTIGHETSFÖRVALTNING

AB LONIL i Växjö förvaltar din fastighet med full fastighetsservice och underhållsplaner. I vår fastighetsförvaltning ingår månadsrapporter, ventilationskontroller med OVK, VVS, El, och byggservice. Vi organiserar upp reparationsarbetet och upprättar även för framtiden en underhållsplan som vi sedan följer under en tidscykel med en kalkylrelaterad underhållskostnad.

FASTIGHETSSERVICE

Vi har fastighetsjour med telefonnummer. Du som fastighetsägare kommer i kontakt med oss på ett snabbt och enkelt sätt. Vi kan också göra besiktningar för lekutrustning på fastighetsgårdar.

LÄS MER

Vi utför markskötsel av rabatter, gångar och parker. Vi beskär träd, klipper buskar, klipper gräs och rensar ogräs. Vi kan även utföra plantering och stenläggning. Under vintern erbjuder vi snöröjning och snöskottning samt halkbekämpning med hjälp av saltning och sandning. Inför vårens ankomst utför vi gatusopning av gator och gångvägar.

LÄS MER

REFERENSER

Vi utför bl.a. yttre markskötsel av Universitet, VIDEUM AB, Campus, samt privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Växjö och övriga Småland. Till vår fastighetsförvaltning kan du överlämna din fastighet utan oro. Vi håller dig alltid informerad om de verkliga förhållanden gällande skötsel och vård. 

KONTAKTA OSS!