Markskötsel 2017-11-21T15:08:07+00:00

VI KAN HJÄLPA DIG MED:

MARKSKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

LONIL utför markskötsel och underhåll för fastighetsägare, fastigheter och bostadsrättsföreningar i Växjö med omnejd.

SANDNING

Vi sandar gångvägar, cykelbanor, trottoarer och ingångar i och kring bostadsfastigheter, kontor och bostadsrätter. Att se till att ha sandade gångvägar är extra viktigt för säkerheten under vinterhalvåret. Med bra halkbekämpning undviker man halkolyckor.

SNÖRÖJNING

Med våra maskiner utför vi snöröjning av gator, gång- och cykelvägar samt uppfarter i och kring Växjö. Vi handskottar också, där maskinen inte kommer åt. När du anlitar LONIL för snöröjning kan du känna dig trygg med ditt val.

GATUSOPNING

När vinterns snö och is smälter framåt våren ligger ett tungt lager av sand och grus kvar. Med våra sugande sopmaskin sugs även mindre dammpartiklar upp och vi kan utföra gatusopning snabbt och effektivt. Självklart tar vi också upp gruset från vägar, gångvägar och trottoarer.

Liten sopmaskin med borst.

Äger du fastigheter eller representerar du en bostadsrättsförening? Vi ser till att era gårdar och uppfarter sköts – oavsett årstid. Kontakta oss på LONIL i Växjö!

KONTAKTA OSS!