Halkbekämpning 2020-04-08T13:02:22+00:00

VI KAN HJÄLPA DIG MED:

MARKSKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Vi utför markskötsel efter årstid. Det kan handla om snöskottning, sandning och gatusopning. Vi skottar både för hand och med maskin, allt efter era önskemål och tillgängligheten vid fastigheten. Äger du en fastighet och vill anlita en trygg partner för fastighetsskötsel? Kontakta oss på LONIL. Vi tar väl hand om din fastighet!

STENLÄGGNING OCH NYANLÄGGNING

Vill du anlägga en ny stenmur, lägga plattor eller kanske sätta kullersten eller gatsten? Vi på LONIL hjälper dig med snygga och hållbara stenläggningar. Vi bygger stenmurar, trappor och andra markytor. Vi använder marksten från Benders, S.t Eriks, Starka och Flisby och även från andra leverantörer om ni så önskar. Vi lägger markstenen och murar och utför övriga arbeten på en väl komprimerad grund så att vi kan lämna garantier enligt Konsumentverkets rekommendationer för vårt arbete. Kontakta oss om du vill att vi utför markskötsel och/eller lägger marksten eller asfalt. Vi tar fram ett förslag och återkommer med en offert.

KONTAKTA OSS!