Loading...
Trädgårdsskötsel 2017-10-02T14:14:37+00:00

VI KAN HJÄLPA DIG MED:

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL I VÄXJÖ

GRÄSKLIPPNING

Vi utför gräsklippning för fastighetsägare, företagare och privatpersoner i och kring Växjö. Som privatperson kan du utnyttja RUT- och ROT-avdraget och få billigare tjänster!

TRÄDFÄLLNING

Söker du efter en trädfällare i Växjö? Vi har utbildad personal och erbjuder försäkring när vi fäller träd. Du tjänar verkligen på att anlita en seriös firma för trädfällning. Låt vår kompetenta personal (med grönt kort för motorsåg och kort för skyliftavverkning) hjälpa dig!

VÄXTVÅRD

Vår utbildade arborist hjälper dig att beskära träd och buskar på rätt sätt. Vi vårdar dina träd och buskar så de får ett långt och frodigt liv.

Utmed vägar och gång- och cykelbanor är det viktigt att ansa träd och buskar så synligheten blir optimal. Det bidrar till en säkrare trafikmiljö.

PLANTERING OCH OGRÄSRENSNING

Vi rensar ogräs i rabatter, mellan plattor och planterar nya växter och blommor. Vi har stor kunskap om olika växter och blommor.

SNÖRÖJNING

För fastighetsägare och företagare har vi Vinterjour mellan 1/11- 15/4. Då ansvarar vi (om ni önskar) för halkbekämpning och snöröjning kring din fastighet. Vi kör i så fall ut utan avrop och ansvarar för att det är halkbekämpat. Vi har försäkring för att täcka ev. skador som kan uppkomma. Vi har totalansvar.

Vi utför sandning, takskottning, borttagning av istappar och allmän snöröjning. Vi har tillgång till en bra maskinpark som gör vårt jobb både effektivt och enkelt.

Är du i behov av tjänster inom trädgårdsskötsel i Växjö? Kontakta oss på Lonil!

KONTAKTA OSS!